Ewolucja geodezji

Na przestrzeni wieków geodezja miała coraz większe znaczenie dla społeczeństw i dlatego konieczne było stałe udoskonalanie narzędzi i metod, jakimi się posługiwała. W dzisiejszych czasach nie tylko granice państwowe, ale również granice pomiędzy poszczególnymi działkami muszą być wytyczane bardzo precyzyjnie. Dlatego też geodeci często korzystają z nowoczesnych technologii, takich jak chociażby systemy GPS.

Kiedyś na naszej planecie było mnóstwo ziemi, do której nikt nie zgłaszał roszczeń. Nie trzeba było więc wytyczać precyzyjnych granic, ponieważ, można powiedzieć, że ziemi starczało dla wszystkich. Już od dłuższego czasu tak nie jest i dlatego praca geodetów musi być niezwykle precyzyjna. Każdy błąd może tutaj stać się powodem konfliktu pomiędzy zainteresowanymi stronami lub też mieć wpływ na koszty realizacji danej inwestycji budowlanej. Naukowcy latami opracowywali coraz to doskonalsze narzędzia oraz metody badawcze, żeby geodeci mogli dokonywać pomiarów z dokładnością do kilku centymetrów, a nawet większą.