Geodezja – podział szczegółowy

Najbardziej ogólny podział geodezji jako nauki to podział na geodezję niższą i wyższą. W innych zestawieniach, gdzie brane są pod uwagę inne kryteria, wyróżnia się także geodezję astronomiczną (astronomię geodezyjną), geodezję gospodarczą, geodezję satelitarną, kartografię, topografię i kilka innych dziedzin.

Geodezję można również podzielić biorąc pod uwagę rodzaj przeprowadzanych pomiarów (pomiary wysokościowe oraz sytuacyjne, czyli inaczej poziome i pionowe). Kolejnym kryterium jest cel pomiarów. Chodzi tutaj na przykład o pomiary miejskie, hydrograficzne, topograficzne, osnów czy komunikacyjne. Omawianą naukę dzieli się także ze względu na stosowane w niej metody (na przykład metody niwelacyjne, tachimetryczne, poligonowe czy triangulacyjne). Warto także zwrócić uwagę na podział odnoszący się do rodzaju wykorzystywanych narzędzi. Chodzi tutaj o narzędzia busolowe, stolikowe, teodolitowe oraz GPS.

www.naobiadek.com.pl Osiedle Widokowe Inwestując w poznań inwestujesz w przyszłość

Oczywiście, wymienione wyżej podziały nie są wszystkimi rodzajami podziałów, jakie można tutaj przeprowadzić.

Plewiska domy jednorodzinne na sprzedaż Poznań Plewiska Etap I - os. Bliskie - Szeregowce, domy szeregowe Plewiska