Geodezja – podział

Świat nauki od dawna stara się tworzyć różnego rodzaju podziały, aby uporządkować poszczególne dyscypliny naukowe. W ten sposób potraktowana została również geodezja.

Podstawowym podziałem jest podział na geodezję niższą i wyższą. Ta pierwsza określana jest również mianem ogólnej i szczegółowej. Funkcjonuje również nazwa miernictwo. Geodezja niższa odnosi się do pomiarów wykonywanych na małych powierzchniach, czyli takich, których promień nie przekracza 15,6 kilometra długości. Nie uwzględnia się tutaj kulistości planety ziemskiej.

Komorniki inwestycje mieszkaniowe na sprzedaż Komorniki Deweloper Komorniki, domy i mieszkania w Komornikach domy z ogródkiem Dąbrówka na kredyt dla rodziny od Jandach Niedaleko miasta poznań znajduje się nowe osiedle mieszkaniowe

Jak łatwo się domyślić, geodezja wyższa odnosi się do obszarów większych, których promień nie przekracza 15,6 kilometra. Geodeci robiący tego typu pomiary muszą już uwzględniać kształt Ziemi, ponieważ w innym wypadku owoce ich pracy byłyby niedokładne.

Oczywiście, powyższy podział jest tylko jednym z wielu, jakie proponują naukowcy. W świecie nauki zazwyczaj występują różne klasyfikacje, które albo się wzajemnie uzupełniają, albo są wobec siebie konkurencyjne.

eriko.net.pl